La primera cooperativa de 2n grau de Sabadell

Centdeu

Història

Sabadell compta amb una llarga tradició històrica en l’àmbit cooperatiu que, en els últims anys, s’ha anat enfortint i ampliant arreu del territori. Sent conscients d’aquest fet i de què cal establir una xarxa molt més forta per fer front a l’hegemonia del mercat capitalista, neix, al maig del 2022, la cooperativa de 2n grau CENTDEU SCCL.

Centdeu es crea per esdevenir una eina per a la promoció socioeconòmica dins el marc de l’ESS, eina al servei de les cooperatives integrants i un espai de creació. Les seves entitats impulsores són L’Eixida del Teler SCCL, La Sàrria SCCL i La Productora SCCL.

Projecte

La creació de Centdeu té per objectiu la promoció socioeconòmica a Sabadell i al Vallès, augmentant-ne el número de cooperatives i entitats emmarcades dins l’Economia Social i Solidària (ESS). Alhora vol generar un bloc socioempresarial de l’ESS a nivell comarcal per incrementar-ne la capacitat d’incidència i influència econòmica i política.

Laboratoris

LITE

Espai d’innovació social en processos d’impuls i testeig de xarxes ciutadanes i socioempresarials de sensibilització i formació en estratègies de transformació local/territorial en clau de transició ecològica.

LCA

Laboratori de creació de contingut visual crític mitjançant la comunicació alternativa amb la finalitat de visibilitzar i enfortir les línies estratègiques, processos i projectes derivats de la cooperativa.

LIIPTE

Sistematització, innovació docent i TIC; l’Itinerari d’ideació i incubació de
projectes Carme Obradors. Impuls i acompanyament en la creació de
projectes econòmics transformadors.

LF

Dedicat a les cures (cap a nosaltres, les companyes, els projectes, etc.), i amb mirada feminista, aquest laboratori vol ser un espai des d’on es promoguin aquests aspectes com a principis bàsics entorn dels quals organitzar-nos.

Qui som?

L’EIXIDA

Som una cooperativa autogestionària centrada en l’impuls, consolidació i desenvolupament de tota mena de projectes comunitaris adherits als principis de l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme a la comarca del Vallès.

LA SÀRRIA

Cooperativa dedicada a la distribució de mercaderies mitjançant bicicletes de càrrega. El nostre projecte tracta de donar resposta a l’emergència climàtica i a la crisi econòmica a través de la sostenibilitat, el suport i promoció del comerç local i la inclusió sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.

LA PRODUCTORA

La Productora és una cooperativa centrada en la dinamització i la difusió cultural a través de les arts visuals i els mitjans audiovisuals. El nostre compromís amb les noves dinàmiques globals de progrés cultural i social, es veuen reflectits tant la nostra forma organitzativa com els continguts dels nostres projectes.

Blog

110 notícies