Mala Peça Llibreria

Mala Peça Llibreria és un espai cooperatiu on compartir idees i mirades que transformin la realitat que ens envolta, on els marges són centre.

A través de la literatura, una arma tan poderosa i emocional que es troba en els llibres, ens marquem 4 horitzons per a millorar la societat:

Feminismes, per combatre el patriarcat, un model de societat injust en detriment de les dones on els homes tenen i exerceixen el poder en benefici propi.

Transició ecosocial, en un context d’emergència climàtica, apostem per integrar la mirada ecosocial a la nostra praxi diària com a projecte, necessitem un canvi estructural per frenar, minimitzar i revertir els efectes de la crisi ecosocial que ja estem patint.

Economia social i solidària, perquè una altra manera d’organitzar l’economia és possible. Economia Social i Solidària (ESS) és la nostra aposta. Un model econòmic alternatiu que avantposa la resolució de problemàtiques socials al benefici privat.

Països Catalans, llengua i cultura. En un context de minorització del català i folklorització de la cultura catalana, apostem desacomplexadament per la llengua comuna del nostre país, els autors i autores que escriuen en català i les editorials que promouen el català, sigui fent traduccions o generant noves publicacions escrites en català. Apostem també per qui treballa per la nostra cultura més enllà de la llengua a través de la seva difusió i visibilització.

Projecte R+D+I

Impuls a l’ecosistema C3N7D3U: governança i R+D+I per dotar d’eines mancomunades i desenvolupament de serveis de la cooperativa de segon grau.

El present projecte, que ha rebut un ajut Empenta per part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, neix d’una doble motivació. D’una banda, de la necessitat de la cooperativa de segon grau CENTDEU de destinar recursos per a continuar treballant en la construcció d’un sistema de governança i seguir desplegant la seva marca i pla de comunicació a fi d’augmentar-ne la capacitat d’incidència, referencialitat i expansió. D’altra banda, de la voluntat d’estudiar la viabilitat d’un servei intern mancomunat que doni suport a les cooperatives membres i a la pròpia CENTDEU en l’aplicació de metodologies pròpies de la recerca i en el desplegament de projectes de R+D+I.

En aquest sentit, el projecte persegueix diversos objectius. En primer lloc, dotar CENTDEU d’un Reglament de Règim Intern que atengui a totes les arestes de la governança i les relacions entre les cooperatives i els seus membres. En segon lloc, millorar l’impacte comunicatiu de CENTDEU i les seves accions, i detectar possibles noves sòcies.

Per últim, identificar les necessitats i oportunitats de les cooperatives integrants de CENTDEU en matèria de R+D+I, i a partir d’aquí, implementar entre dos i quatre projectes pilot (que ens permetin estudiar la viabilitat d’un servei intern per al suport de la R+D+I a CENTDEU) i donar a conèixer el procés per multiplicar la R+D+I del moviment cooperatiu.

Impulsa:

Plataforma digital de Comunicació Cooperativa

Una plataforma digital per mancomunar les necessitats comunicatives dels pols cooperatius

El projecte de Plataforma Digital de Comunicació Cooperativa té com a objectiu millorar la qualitat i amplificar l’impacte comunicatiu (intern i extern) dels pols cooperatius, així com de les micro i petites cooperatives o espais comunitaris, mitjançant l’ús d’una plataforma digital reproduïble i de codi obert.

La proposta de valor de la plataforma rau en l’accés transversal, democràtic i de lluita per l’autonomia a través d’una eina adaptada a les necessitats de comunicació de les petites i microcooperatives i els pols cooperatius. Aquesta aposta ajuda els ecosistemes i pols cooperatius a desenvolupar de manera sobirana la comunicació, una activitat que en el món cooperatiu, especialment al voltant de les microcooperatives o cooperatives petites, sol deixar-se en segon terme per afavorir les activitats principals i productives de cada entitat. La nostra proposta, pensada des d’un pol cooperatiu format per vàries microcooperatives i entitats (Mala Peça), vol ser una solució per qualsevol ecosistema cooperatiu quan des d’espais d’aquesta mena no es poden destinar recursos a la comunicació ni tampoc tinguin la capacitat de desenvolupar eines per alleugerir les tasques de gestió comunicativa que a més a més, sabem que són imprescindibles per la supervivència de qualsevol entitat. Una eina com aquesta, aporta una solució necessària a la problemàtica de comunicar sense tenir la capacitat, tot guanyant sobirania tecnològica en un àmbit, el comunicatiu, molt mancat d’eines de codi obert especialitzades per comunicar internament i externament o compartir recursos digitals.

Impulsat i finançat per: